Wie zijn wij?

Wij zijn een groep betrokken Utrechters, deels uit de buurt van het Wolvenplein, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om invloed uit te kunnen oefenen op de bestemming van de oude gevangenis en op de totstandkoming van ons woonproject. Als dit lukt, willen we dit project als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uitvoeren.

Wat doen wij?

We ontwikkelen ideeën over welke mogelijkheden Wolvenburg kan bieden voor wonen. Dit doen we ter voorbereiding op de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf  van de gevangenis in een van de komende jaren. We doen dit met onze partners waarmee we een gezamenlijk plan maken voor een multifunctionele invulling van het bolwerk, waaronder wonen, werken en groen.

Wat willen we bereiken?”

We willen samen met onze toekomstige partners het bolwerk kopen en ontwikkelen tot een toegankelijke, aantrekkelijke woon-, verblijf- en werkplek.