Herontwikkeling door en voor burgers: hoe moeilijk kan dat zijn?

Een succesvolle bijeenkomst met een levendige discussie tussen de deelnemers en veel inspiratie uit de aangedragen voorbeelden.

Architect Andre van Stigt “Herontwikkeling is op de eerste plaats een vitale coalitie van betrokken mensen”. Lees het verslag.


Herontwikkeling door en voor burgers: hoe moeilijk kan dat zijn?

Laat u inspireren en denk mee.

15 mei 2018
15.00 – 18.30 uur
Locatie: kerkzaal in gevangenis Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht  (routebeschrijving)
Op het Wolvenplein kunt u niet parkeren, kom met OV of met de fiets.
Toch met de auto? Parkeren in de buurt: parkeergarage Kruisstraat of parkeergarage Grifthoek.

De karakteristieke gevangenis aan het Wolvenplein krijgt een nieuwe bestemming. Bijna drie jaar is onze bewonersvereniging De Witte Wolf nu plannen aan het maken om van de gevangenis een inclusieve buurt te maken. Een voor ons nieuw en spannend proces. Gaat het ons, een bewonersinitiatief, lukken een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de stad? En in het bijzonder aan het nieuwe stukje Utrecht dat met de herontwikkeling van het Wolvenplein ontstaat.

Deze middag laten we de historie en de agenda van de plek zien. Daarnaast laten we twee voorbeelden uit het land zien ter inspiratie en om van te leren. Het gaat ons om kruisbestuiving tussen ideeën. Daarnaast willen we een impuls geven aan een nieuwe manier van samenwerken tussen burgers/bewoners en andere partijen als gemeente, ontwikkelaars en professionals.

Programma

14.45 Inloop, ontvangst
15.15 – 15.45
Wilma Duitscher
, voorzitter van de Witte Wolf, verwelkomt en vertelt met dagvoorzitter Paul Splinter het verhaal en de agenda van gevangenis Wolvenplein
15.45 – 16.15
De ontwikkeling van de herontwikkeling,
Burgerinitiatief De Hallen, André van Stigt, Buro van Stigt/Stichting TROM
16.15 – 16.30  Pauze
16.30 – 17.00
Twee inspirerende voorbeelden van ontwikkelde gevangenissen
, waaronder Oostereiland door TPAHAG in Hoorn
17.00 – 17.45
Interactieve discussie
, dagvoorzitter gaat in gesprek met sprekers en stakeholders in de zaal, wat geleerd en hoe verder
17.45 – 18.30  Afsluiting met een borrel

Paul Splinter: Het verhaal van de plek

Paul Splinter (1973) werkt als adviseur bij The Missing Link in Utrecht. Op basis van het verhaal van de plek levert The Missing Link bijdragen aan visies -en concepten, marketing-en branding bij  gebiedsontwikkelingen. Daarnaast verzorgt hij vanuit zijn eigen Bureau Ruimte Inzicht inhoudelijke programma’s voor excursies, studiereizen en opleidingen op het gebied van stads- en gebiedsontwikkeling. Zo is hij onder meer programmamaker en begeleider van de NEPROM masterclass conceptontwikkeling. Paul studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

André van Stigt

André van Stigt is een inspiratiebron voor de Witte Wolf. Hij ontwikkelde Tramremise De Hallen, nu een belangrijk hart van de Kinkerbuurt. Zijn missie is sociale en maatschappelijk vitale coalities te smeden om via herbestemmingen de woon-, leef- en werkomgeving van mensen aantrekkelijker te maken. Sinds 1999 is André eigenaar van architectenburo J. van Stigt. Een aantal voorbeelden van zijn indrukwekkend portfolio zijn Het voormalig Academisch ziekenhuis en de Inktpot in Utrecht, het Olympisch stadion, Pakhuis de Zwijger, het Entrepotdok, de Majellakerk en het Conservatorium Hotel in Amsterdam

Boudewijn van Langen

Boudewijn van Langen (1976) vormt samen met Liesbeth van Apeldoorn en Arné Peeters de directie van TPAHG architecten uit Hoorn. TPAHG architecten bestaat inmiddels meer dan 40 jaar en heeft een brede orderportefeuille, waarbij restauratie, herbestemming en bouwen voor de zorg onze specialisaties zijn. Het bureau  kiest  voor  een  integrale  benadering  van  architectuur en  restauratie.  Historisch  en  technisch  onderzoek  geven  kaders  voor het ontwerp. Hierbij worden duidelijke regels in acht genomen in wat bijvoorbeeld nieuw en wat oorspronkelijk is.

Wilma Duitscher: voorzitter De Witte Wolf

Wilma Duitscher is een bevlogen lid en voorzitter van de Witte Wolf. Ze streeft actief de duurzame herontwikkeling van de gevangenis aan het Wolvenplein na. Wilma is in haar professionele leven conceptontwikkelaar en sociaal innovator met haar ondernemingen Veelkarakter en Betekenisjagers. Ze werkt voor organisaties die niet alleen maatschappelijk relevant willen zijn maar ook mensen willen raken.