Het RijksVastgoedbedrijf heeft het gevangenisterrein Wolvenplein verkocht via een tender aan AM na jarenlang gezamenlijk met verschillende partijen een plan te hebben voorbereid. Zo ook bewonersvereniging De Witte Wolf. Wonen in de monumentale gevangenis aan het Wolvenplein: dat is onze droom.

Voor ons stond en staat één vraag centraal: Hoe kunnen we de gevangenis optimaal herbestemmen met maatschappelijke meerwaarde voor zowel buurt als onze stad?

De stad is van iedereen!    

Kernwoorden voor het ontwikkelen van dit terrein zijn:

Delen: van voorzieningen zoals auto, logeerruimtes, tuin met de buurt
Inclusief: divers, jong/oud, huur/koop
Betrokken: zorg voor en met elkaar en de overige buurt
Duurzaam: hergebruik, energieneutraal, energievoorziening, duurzame netwerken van bewoners

De Witte Wolf is een bewonersvereniging van in de twintig mensen uit de hele stad, die samen met partners het gevangenisterrein wil kopen en sociale huurwoningen en koopwoningen wil realiseren. Samen hebben zij de afgelopen zeven jaar gewerkt aan een plan om de stad nog een beetje mooier te maken en een uniek samenlevingsproject te starten.

We werken samen met
  • Woningcorporatie Mitros om ook sociale woningbouw in dit complex mogelijk te maken;
  • Levenslang CV, drie investeerders die na overdracht van AM eigenaar zijn geworden van het kruisgebouw en de kerk op het terrein;
  • Star Lodge Hotels om in vleugel B een stadshotel te realiseren, geschikt voor alle inkomens die ook onderdeel is van Levenslang CV;
  • De Plaatsmaker: zij zorgt voor betaalbare ruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers
  • De stadstuin die de exploitatie van de kantoorruimtes beheert;
  • AM, gebiedsontwikkelaars met een hart voor monumenten, die met ons het plan wil realiseren.