Voor de vereniging staat één vraag centraal: Hoe kunnen we de gevangenis optimaal herbestemmen met maatschappelijke meerwaarde voor zowel buurt als onze stad?

Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met onze partners een mogelijke invulling van de gevangenis ontwikkeld.

De volgende ideeën en initiatieven hebben we verzameld

Bouwkundestudenten

Een groep bouwkundestudenten heeft begin 2015 als afstudeeropdracht de herbestemming van de gevangenis gekozen en wij fungeerden als opdrachtgever. In het concept zat zowel een woonmogelijkheid als het vanuit de Hogeschool gevraagde hospitality concept (in dit geval een hotel). De vraag was hoe bewoners en hotel samen dit terrein en gebouw konden invullen. Voor de eindpresentatie van de studenten. Klik hier De studenten kregen een welverdiende 8 voor de invulling van hun project. Een paar ideeën uit het project van deze studenten willen we graag delen.

De muur van de gevangenis staat net als de gevangenis en het hek te boek als monumentaal. Dat betekent beperkingen bij het herbestemmen. Voor de muur hadden de studenten een ludieke oplossing bedacht. Zij ontwierpen 2 muurhuizen. Onderstaand een tekening van de 2 huizen die als een glazen omkapping tegen de muur zijn gezet en waar binnen betonnen ruimten zijn gecreëerd.

Hoe mooi zou het zijn als het bolwerk zich meer aan de stad zou ontvouwen en de muur zich zou openen.

wolvenburg

Van Zocherpark naar Wolvenburg

Ons lijkt het geweldig om Wolvenburg als enige niet groene bolwerk te vergroenen. Er is een buurtinitiatief om dat ook nu al in gang te zetten.  Een openbare tuin dan wel stadskas op deze prachtige plek is een grote wens.

Een ander idee is om een wandelpad om het bolwerk te maken zodat het Zocherpark verlengd wordt naar Wolvenburg en je ook daar aan de buitenkant van de muur langs het water kunt wandelen.