16-05-2019

Gesprek met de buurt

We blijven continue in gesprek met de buurt. Soms via avonden van Stadsdorp Wolvenburg, soms met onze lobbygroep en soms op persoonlijke titel. We kijken altijd vanuit het perspectief dat we met onze plannen van toegevoegde waarde willen zijn voor zowel de buurt als de stad. Op 6 mei 2019 hebben we weer een gesprek gevoerd met de buurt over onze plannen. We hebben verteld welke ambities we hebben en besproken in hoeverre die voor hen aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk bleek wel. Onze inspanningen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een plan dat voor de buurt van betekenenis is. Daar zijn we blij om!

Ander nieuws