24-06-2022

Werkgroep Duurzaamheid aanwezig bij talkshow Duurzaam erfgoed

Aanwezig waren Martijn (verslag), Joost en Albert

Op 15 juni was de Werkgroep Duurzaamheid aanwezig bij de talkshow over verduurzamen van monumenten in de Metaalkathedraal. Deze talkshow diende als aftrap van De Landelijke week van duurzaam erfgoed Tijdens de talkshow werd allereerst de urgentie van het verduurzamen van monumenten benadrukt. Zeker gezien de bekende klimaatproblematiek en de stijgende energieprijzen, dringt de tijd.  Enkele bekende knelpunten bij verduurzaming van monumenten zijn: gebrek aan lokale monumentenambtenaren en de tienduizenden ambachtslieden die nodig zijn voor het proces en daarnaast vaak slechte arbeidsomstandigheden hebben. Ook wordt er slecht samengewerkt. Eva Rovers, van het boek ‘Nu is het aan ons’; De ervaring leert dat bij veel participatietrajecten de besluiten al genomen zijn, voordat de participatie begint. Ook wordt er weinig naar wetenschappers geluisterd. Burgerberaden zijn een middel om te komen tot een sterke democratie en om overheden te helpen om te komen tot breed gedragen beleid. Rovers houdt ook een pleidooi om dit middel – burgerberaden – in te zetten tegen de klimaatcrisis. In Nederland is er met de klimaattafels gepolderd tussen belangengroepen. De wetenschap en de gewone burgers kregen geen stem. In o.a. Ierland is er ervaring met burgerberaden, die veel inzichten opleveren. Die beraden zijn er ook om mensen in beweging te brengen door naast technologische transitie ook mentale transitie te bevorderen (zoeken naar de combinatie tussen hart en geest). 

Zelfscan
Bij gebouwen zoals monumenten is optimaal isoleren belangrijker dan maximaal. Dat betekent mogelijk isolatie van schil en geluid en de ramen niet openen. Het restauratiefonds heeft samen met De Groene Grachten (opgericht door Wubbo Ockels) een gratis zelfscan ontwikkeld voor monumenten. Dit is absoluut een aanrader. Rovers: Bij het maken van een plan voor het verduurzamen van monumenten gaat het niet om de vraag welke maatregel het meest belangrijk is, maar om de vraag welke combinatie van maatregelen het meeste oplevert. Het is dus niet een kwestie van of/of, maar van en/en. De Gemeente Utrecht doet een duurzaamheidsscan van het monument samen met De Groene Grachten. De anvraag kan een paar maanden duren, maar het eindresultaat is een stip aan de horizon qua duurzaamheid. Voor DWW zijn er een aantal mogelijk interessante nieuwe ontwikkelingen: De Warmte uit Delft’ heeft een systeem ontwikkeld dat relatief goedkoop is voor zowel individuele woning als een complex. Hierbij kan de warmte onttrokken worden aan rioolwater (27°C) met behulp van een warmtepomp om de warmwatervoorziening te voeden. Zie www.dewarmte.nl.  Het is een idee om uit te zoeken of DWW gebruik kan maken van de waterkelders.  De Koepelgevangenis heeft samen met buren een WKO-installatie gemaakt. De eigenaar en de gebruikers zijn daar zeer tevreden over.  Bij Houtmolen De Otter (Amsterdam) onttrekt men warmte aan het oppervlaktewater via damwanden die zijn geplaatst. Al met al een zeer interessante bijeenkomst met veel nieuwe inzichten. 

Voor meer informatie: https://www.duurzaamerfgoed.nl/terugblik-week-van-het-duurzaam-erfgoed-2022

Ander nieuws