Werken aan onze droom

Binnenkort verkoopt het RijksVastgoedbedrijf het gevangenisterrein Wolvenplein via een tender aan een partij die een nieuwe bestemming gaat realiseren. Daarvoor zijn verschillende partijen een plan aan het voorbereiden. Zo ook bewonersvereniging De Witte Wolf. Wonen in de monumentale gevangenis aan het Wolvenplein: dat is onze droom. Voor de vereniging staat één vraag centraal:

Hoe kunnen we de gevangenis optimaal herbestemmen met maatschappelijke meerwaarde voor zowel buurt als onze stad?

De stad is van iedereen!    

Kernwoorden voor het ontwikkelen van dit terrein zijn:

Delen: van voorzieningen zoals auto, wasruimte, logeerruimtes, tuin met de buurt
Inclusief: divers, jong/oud, huur/koop
Betrokken: zorg voor en met elkaar en de overige buurt
Duurzaam: hergebruik, energieneutraal, energievoorziening, duurzame netwerken van bewoners

De Witte Wolf is een bewonersvereniging van meer dan twintig mensen uit de hele stad, die samen met andere partners het gevangenisterrein wil kopen en sociale huurwoningen en koopwoningen wil realiseren. Samen hebben zij de afgelopen vier jaar gewerkt aan een plan om de stad nog een beetje mooier te maken en een uniek samenlevingsproject te starten.

We werken samen met

  • Woningcorporatie Mitros om ook sociale woningbouw in dit complex mogelijk te maken;
  • Star Lodge Hotels om in vleugel B een stadshotel te realiseren, geschikt voor alle inkomens;
  • De Plaatsmaker: zij zorgt voor betaalbare ruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers
  • Partners die nu al huren en kleinschalige bedrijfsruimten in het pand willen behouden;
  • AM, projectontwikkelaar met een hart voor monumenten, die met ons het plan wil realiseren.

Wat is De Witte Wolf?

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep betrokken Utrechters, deels uit de buurt van het Wolvenplein, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om invloed uit te kunnen oefenen op de bestemming van de oude gevangenis en op de totstandkoming van ons woonproject. Als dit lukt, willen we dit project als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uitvoeren.

De vereniging De Witte Wolf heeft een bestuur met daarin de vertegenwoordiging van verschillende werkgroepen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief: natuur, mensen, technologie, lobby, kennismaking en communicatie. We komen geregeld bij elkaar in verschillende samenstellingen. Vast moment is onze Algemene Ledenvergadering om iedereen up to date te houden, voorafgegaan door samen te eten. Verder natuurlijk de bestuursvergadering om de grote lijnen uit te zetten tussen de werkgroepen. En de werkgroepen organiseren werksessies om elkaar te inspireren over de invulling van het terrein. 

Wat doen wij?

We ontwikkelen ideeën over welke mogelijkheden Wolvenburg kan bieden voor wonen. Dit doen we ter voorbereiding op de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf  van de gevangenis in een van de komende jaren. We doen dit met onze partners waarmee we een gezamenlijk plan maken voor een multifunctionele invulling van het bolwerk, waaronder wonen.

Wat willen we bereiken?

We willen samen met onze toekomstige partners het bolwerk kopen en ontwikkelen tot een toegankelijke, aantrekkelijke woon- en werkplek. Als dit lukt, willen we ons woonproject als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkelen.

In april 2019 heeft het college een visiedocument goedgekeurd dat nu bij de raad ligt. Dit visiedocument is gemaakt door de gemeente Utrecht en eigenaar van het pand het Rijksvastgoedbedrijf. Een klankbordgroep met daarin ook vertegenwoordiging uit de buurt heeft aan dit document meegewerkt. Het beschrijft de (on)mogelijkheden voor de ontwikkeling van de gevangenis en zal onderdeel zijn van de tender Rijksvastgoedbedrijf uitzet voor de verkoop. Ben je geinteresseerd en wil je het visiedocument graag lezen? Je vindt het hier.

Achtergrond

Het bolwerk heeft een rijke historie van militaire vesting, kwekerij en zijdeteelt. In 1856 is het een gevangenis geworden. In 2014  zijn de laatste gevangenen uitgezwaaid. 
Wilt u meer weten over de geschiedenis en het gebouw, ga dan naar de website van Stadsdorp Wolvenburg. 

Stadsdorp Wolvenburg is een buurtinitiatief, die zich actief bezig houdt met de herbestemming van de gevangenis op het Wolvenplein. Vereniging De Witte Wolf houdt goed contact met Stadsdorp

.