Slide background

Wonen op bolwerk Wolvenburg

Slide background
Slide background
Slide background

Werken aan onze droom
Jaarverslag De Witte Wolf 2018

Wonen in de monumentale gevangenis aan het Wolvenplein: dat is onze droom. In 2018 hebben we het consortium rond gekregen om ons plan verder uit te werken en straks een bod te kunnen doen. We hebben onze contacten in de buurt verstevigd en uitgebreid. We hebben in mei 2018 een symposium georganiseerd voor professionals, politiek bestuur en de buurtorganisaties waardoor we ons beter op de kaart hebben gezet in Utrecht. Ziedaar, enkele van onze activiteiten in het jaar 2018, beschreven in ons jaarverslag. Meer weten over De Witte Wolf? Lees ons jaarverslag.

Wonen in Wolvenburg

Een aantrekkelijk idee voor ons, de leden van de bewonersvereniging De Witte Wolf. Wij zien mogelijkheden om een deel van dit bolwerk, van de oude gevangenis te ontwikkelen als woningen en daarmee een goede herbestemming te vinden voor dit oude gebouw.

Wie zijn wij, wat zijn onze ideeën en hoe kun je lid worden van de vereniging? 
Die informatie kunt u vinden op deze website.

Download HIER de folder van De Witte Wolf.


Breng anderen op de hoogte van de initiatieven van De Witte Wolf.

De Witte Wolf kaarten kunt u vinden op de volgende locaties:

Louis Hartloper, Springhavertheater, Parnassos, Het Muzieklokaal, Fysio (Blauwkapelseweg) en het Centrum voor Podotherapie (Jan v Scorelstraat).

Of download hier bovenstaande kaart en stuur hem op.

Een succesvolle bijeenkomst met een levendige discussie tussen de deelnemers en veel inspiratie uit de aangedragen voorbeelden.

Architect Andre van Stigt “Herontwikkeling is op de eerste plaats een vitale coalitie van betrokken mensen”. Lees het verslag.


Wij delen graag onze ideeën met u.


Manifest

We hebben een Manifest geschreven waarin we onze visie op de invulling van ons woonproject en op de mogelijke bestemming van de gevangenis en het terrein eromheen verwoorden. Uitgangspunt van onze visie is dat we de gevangenis willen ontwikkelen in een combinatie van Wonen, Werken, Cultuur en Groen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om naast een eigen woning ook een aantal zaken met elkaar te delen. Ook hechten we aan zo energiezuinig mogelijk bouwen. Interesse?

Download ons Manifest

Wat is De Witte Wolf?

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep betrokken Utrechters, deels uit de buurt van het Wolvenplein, deels uit de rest van Utrecht. Wij hebben ons verenigd in bewonersvereniging De Witte Wolf om invloed uit te kunnen oefenen op de bestemming van de oude gevangenis en op de totstandkoming van ons woonproject. Als dit lukt, willen we dit project als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uitvoeren.

De vereniging De Witte Wolf heeft een bestuur en verschillende werkgroepen.
Op dit moment zijn er vijf werkgroepen actief: werkgroep wonen, werkgroep lobby, werkgroep huren, werkgroep kennismaking en de werkgroep communicatie. We komen geregeld bij elkaar. 

structuur van de vereniging

Wat doen wij?

We ontwikkelen ideeën over welke mogelijkheden Wolvenburg kan bieden voor wonen. Dit doen we ter voorbereiding op de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf  van de gevangenis in een van de komende jaren. We zijn actief in gesprek met potentiële partners. Partners waarmee we een gezamenlijk plan kunnen maken voor een multifunctionele invulling van het bolwerk, waaronder wonen.

Wat willen we bereiken?

We willen samen met onze toekomstige partners het bolwerk kopen en ontwikkelen tot een toegankelijke, aantrekkelijke woon- en werkplek. Als dit lukt, willen we ons woonproject als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkelen.

In 2017 zal er een ruimtelijke visie voor het gebied gemaakt worden. De gemeente Utrecht heeft hiervoor in februari 2017 een overeenkomst gesloten met het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van Wolvenburg. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen verwijzen we graag naar de website van het buurtinitiatief Stadsdorp Wolvenburg

Achtergrond

Het bolwerk heeft een rijke historie van militaire vesting, kwekerij en zijdeteelt. In 1856 is het een gevangenis geworden. Vorig jaar juni zijn de laatste gevangenen uitgezwaaid. 
Wilt u meer weten over de geschiedenis en het gebouw, ga dan naar de website van Stadsdorp Wolvenburg. 

Stadsdorp Wolvenburg is een buurtinitiatief, die zich actief bezig houdt met de herbestemming van de gevangenis op het Wolvenplein. Vereniging De Witte Wolf houdt goed contact met Stadsdorp.

Verkoop en herbestemming
Het gebouw is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Wilt u meer weten over wat er de komende jaren staat te gebeuren en hoe dat gaat: www.wolvenburgutrecht.nl.