15-10-2023

buurtmarkt 8 oktober

 Door Lya

Een initiatief voor een concrete samenbindende activiteit, kleinschalig opgepakt als een van de activiteiten van de cirkel Community. We hebben afgesproken dat DWW zich ook concreet meer wil laten zien door ontmoetingsactiviteiten waarin ook de buurt betrokken is en we het samen gezellig hebben. Belangrijk aandachtspunt was ook de wens om in elk geval samen te werken met Stadsdorp.

Louke had al snel een idee voor een soort markt en is op zoek gegaan naar medestanders om de vervolgstappen samen mee op te pakken. Al gauw kwamen een paar belangstellenden vanuit DWW in beeld waarmee een klein comite voor de experimentele uitvoering kon worden gevormd. Het zomerreces en de uitval van diverse betrokkenen hebben het voorbereidingsproces vertraagd. Hierdoor dreigde de activiteit in de ontwikkelingsfase te stranden.

Omdat er al basisafspraken met diverse externen waren gemaakt, is besloten deze activiteit door te laten gaan. Met een kleinschalige opzet en een onderscheid tussen initiatief en realisatie, is een doorstart gemaakt. In nauwe samenwerking met vooral Bert van Stadsdorp zijn de vervolgstappen gezet, waardoor de Buurtmarkt op 8 oktober, als een pilot heeft kunnen plaatsvinden. Ook de genereuze samenwerking met Qeet was erg belangrijk voor de ruimte en de faciliteiten die we om-niet hebben kunnen gebruiken. Met deze afspraken en de inzet van de diverse leden van DWW en Stadsdorp, is de activiteit ook financieel bijna helemaal kostendekkend gedraaid. 

Het was klein maar fijn. De terugkoppeling van deelnemers en bezoekers was overwegend positief. Tegelijk is de wens uitgesproken voor continuiteit/cyclische planning, verbreding van het aanbod, enz. Er is een draaiboek ontwikkeld, ook een banner, posters, enz. Deze onderdelen kunnen de volgende keren weer gebruikt worden. Nieuw en in ontwikkeling door de cirkel PR/communicatie: een beeldmerk voor dergelijke gezamenlijke activiteiten van DWW met Stadsdorp.

Dank aan allen die spontaan zijn ingesprongen. Alleen daardoor is het gelukt om een goed idee te realiseren. Samen hebben we ervoor gezorgd dat onze eerste Buurtmarkt er stond!! 

Of en hoe die zich verder ontwikkelt is afhankelijk van de ideeen die wij de komende periode hopen te ontvangen. Maar bovenal is het vervolg vooral afhankelijk van DWW-leden die in de vervolgedities een concrete bijdrage willen leveren. Wil je meedoen? Je kunt je hiervoor opgeven bij mij of bij Louke 

Ander nieuws