15-02-2024

Cooplink Kennisdeelsessie: Samen (blijven) doen, samen denken.Kennisdeelsessie

Kitty was spreker tijdens het event.

Voor degenen die Cooplink niet kennen, Cooplink brengt wooninitiatieven bij elkaar en helpt er een succes van te maken door kennis te delen, te netwerken en samen hobbels te overwinnen. De Witte Wolf is lid van Cooplink, en onze leden kunnen gratis deelnemen.  Neem eens een kijkje op de site cooplink.nl.  Je kan andere initiatieven vinden op de kaart, de Kennisbank raadplegen en meedoen met kennisdeel webinars zoals deze en met andere activiteiten. De webinars worden goed bezocht, deze kennisdeelsessie had 28 deelnemers.

Marijke is bestuurslid van Cooplink, zij leidde het onderwerp in en coördineerde het programma. Met Aha slides werd snel de stand van zaken bij de deelnemers gepeild. Echt samen doen en taken evenwichtig verdelen blijkt in veel verenigingen probleempunt!

Vervolgens vertelde ik aan de hand van een korte presentatie over onze vereniging hoe wij ‘dealen met Samen’ in ons jarenlange bestaan. Hoe wij de energie in onze vereniging proberen te houden, nu het nog jaren kan duren voor er gewoond zal worden in gevangenis Wolvenplein.

Daarna sprak Mare Nynke Zijlstra. Zij is een van de oprichters van woongemeenschap Lewan in Lent, woont er sinds een paar jaar. Zij coacht nieuwe initiatieven en bestaande woongroepen in hoe je de energie in de groep kan houden, wat de valkuilen zijn in de opbouwfase en tijdens het wonen, en ze geeft veel tips hoe je je woongroep goed laat functioneren.

In bijgaande link staat het verslag van de bijeenkomst met links naar de presentaties. Mijn verhaal bevat helaas één foutje, er staat dat ik tegenover de gevangenis woon; dat klopt niet, al heb ik er wel een huisje.

https://www.cooplink.nl/wp-content/uploads/2024/02/20240124-Verslag-KDS-Samen-doen.pdf

Kitty

Ander nieuws