02-09-2021

Een belangrijke dag

1 september was een belangrijke dag voor de gevangenis Wolvenplein. En dus ook voor de Witte Wolf. Dat was namelijk het moment dat het Rijksvastgoedbedrijf de gevangenis over heeft gedragen naar AM gebiedsontwikkelaars. AM heeft namens de Witte Wolf en het consortium de tender ingediend en gewonnen. U weet misschien nog wel dat AM de koopwoningen en de huurwoningen voor woningcorporatie Mitros  gaat ontwikkelen. AM deelt het eigenaarschap met Levenslang bv. Een groep investeerders die samen met AM de gevangenis gaat herontwikkelen. Het plan is dat er ruimte komt voor werken in de A en C-vleugels die de Stadstuin exploiteert. En in de B-vleugel komt een kleinschalig hotel zodat het monumentale karakter met deze functie zijn eigenheid kan behouden.  De gevangenis is immers Rijksmonument. 

Wethouder Kees Diepeveen vertelde dat het plan dat AM heeft gepresenteerd in de tender aansluit bij de visie voor het gebied zoals vastgelegd binnen het visiedocument. ‘Er ligt nu een nieuwe visie voor het gebied Wolvenplein dat aantrekkelijk is voor veel bewoners. Het gemengde programma zal Utrecht als geheel versterken. Het gevangenisterrein gaat nu echt deel uitmaken van onze stad. Het wordt een bijzondere plek voor iedereen om te wonen, te werken en te recreëren, met onder andere een nieuwe wandelroute door dit mooie stukje stad. ’ 

Wel bijzonder om te bedenken dat er zonder uitbreiding opeens een stuk binnenstad bijkomt waar we allemaal deel van kunnen zijn. Voor de Witte Wolf breekt een nieuw hoofdstuk aan waarbij ideeën en visie om moeten worden gezet naar actie en uitvoering. Naar plannen om te delen, om betrokken en samen met de buurt te ontwikkelen en dat vooral duurzaam te doen. Dit burgerinitiatief draait op en om mensen die zich met hart en ziel inspannen om een droom voor dit terrein voor elkaar te boksen. Het begin is er. Laten we hopen dat het niet nog eens 7 jaar duurt voor we de volgende fase in gaan. Aan ons zal het niet liggen. 

Hieronder een link naar een artikel in het AD van de overdracht:

https://www.ad.nl/utrecht/gevangenis-wolvenplein-is-klaar-voor-definitieve-transformatie-naar-nieuwe-bestemming-in-de-stad~aea7c56d/?fbclid=IwAR1DtdgnoDSFSLFsv3-7RUVpeB20xG5wOOhAkBi7oFoDun1HIr_iS_qS6Jk

Ander nieuws