15-05-2023

Overleg Stadsdorp, De Witte Wolf en levenslang

Door Marijke

Afgelopen 8 mei is er weer een gesprek geweest vanuit de gedachte “we starten nu met de opbouw van onze community’. Aanwezig bij dit gesprek:
Bert en Susan van Stadsdorp, Fons en Marijke van De Witte Wolf en Tim en Abbe van Levenslang. Wat is er zoal besproken?

De komende buurtactiviteiten
Zoals jullie wellicht wel weten, ontwikkelen De Witte Wolf (cirkel Community) samen met Stadsdorp Wolvenburg een reeks buurtactiviteiten om vast kwartier te maken voor straks het gebruiken van de buurtruimte. Daarbij maken we gebruik van de ruimten in de gevangenis nu.
Op 14 juni a.s. staat er een buurtavond op stapel; het repaircafe zal 23 september plaatsvinden en een buurtmarkt op 8 oktober.

Symposium
Bert en Fons polsen het enthousiasme en medewerking van Tim en Abbe voor een symposium
“Op zoek naar een vormgeving die de historie van het gebouw en geschiedenis respecteert’.
Het gaat daarbij om de vormgeving van de openbare ruimtes in de gevangenis in onder andere het hotel en de bedrijfsruimten. Een vormgeving die duidelijk geënt is op de cultuurhistorische waarde van de gevangenis.
Abbe en Tim zijn duidelijk enthousiast over het idee en werken hier graag aan mee. Een aandeel van hen kan zijn dat zij bijvoorbeeld de kerkzaal ter beschikking stellen. Afspraak nu is dat Bert en Fons nader contact met hen opnemen wanneer zij verder zijn met vorm en inhoud van het symposium. Bedoeling is dat het symposium in het najaar zal gaan plaatsvinden.

Gebruik van de ruimte in de gevangenis
Met betrekking tot het gebruik van een ruimte in de gevangenis voor onze buurtactiviteiten stellen wij voor om dit afhankelijk te maken van het type activiteit. Wat ons betreft komt bv ook de kerk in aanmerking. Maar voor bv een repaircafe is dat niet nodig. Dan volstaat de ruimte van Water en Brood.
Abbe geeft overigens aan dat ten allen tijde de keuken in het souterrain gebruikt kan worden. Er is water aanwezig. Maar geen stoelen en tafels, die zouden we er neer moeten zetten. We gaan eens kijken naar die ruimte.
Het overleg met Len van de Stadstuin loopt niet altijd even gemakkelijk; zo is nu bijvoorbeeld de keuken van Water en Brood verhuurd aan iemand. Dat betekende dat wij de stoelen die we daar gestald hadden, moesten weghalen. Ze staan nu in de ruimte onder de kerk. En ook dat we daar geen kast meer konden gebruiken voor opslag van onze spullen. Tim overlegt met Len dat gebruik van ruimtes voor onze activiteiten gewoon moet kunnen.

Kunst van gedetineerden opslag
Bert is gevraagd of er een opslag kan komen voor kunstwerken die door gedetineerden is gemaakt. Tim heeft daar geen bezwaar tegen en vraagt hoe en wat. Bert regelt dit met hem verder. geen bezwaar. Geef maar door hoe en wanneer.

Voortgang ontwikkeling bouwenvelop en bestemmingsplan
Tim en Abbe geven aan dat de gemeente daar nog mee bezig is. Verdere voorbereidingen en ontwerp liggen stil tot de bouwenvelop is goedgekeurd.
Zij hopen dat dit in september/oktober zal gebeuren (is inmiddels achterhaald!).
Wonen-werken concept verder bedenken en uitwerken, Abbe wist nog waar dit over gaat. Het gaat om het idee dat mensen die in bv een paar huurwoningen wonen ook werken of ervaring met werken opdoen in de horeca en het hotel. En verder dat bewoners van de woningen bv een deal kunnen sluiten over het gebruik van een hotelkamer voor logees. Marijke vraagt Abbe om dit later in het jaar te bespreken en samen een plan van aanpak maken. Vond hij OK. Hij was overigens nieuwsgierig naar het beleid van WoonIn met betrekking tot de toewijzing van de huurwoningen aan leden van DWW. Een onderwerp uiteraard wat wij ook heel belangrijk vinden.

Ander nieuws