30-06-2023

Buurtavond samen met Stadsdorp

15 juni hebben wij samen met Stadsdorp deze buurtavond georganiseerd. Er is een ruimte voor ingetekend in het schetsontwerp in de gevangenis. Maar wat betekent dat in de praktijk en hoe doe je dat? De avond is een aanzet om samen verder na te denken over het toekomstige buurthuis en nu alvast nieuwe activiteiten te starten. Hier een kort verslag van deze avond.  

In het eerste deel van de avond vertellen twee Utrechtse buurtjes die een gezamenlijk ruimte hebben hoe zij het gedaan hebben en wat de succesfactoren zijn. 

Ons buurthuis?
Tweede deel van de avond gaan we uiteen in twee groepen: 
1. Voor welke activiteiten wensen we een buurtruimte en gaan we nu doen? 

2. Is de exploitatie van een buurthuis mogelijk?

Activiteiten: elke maand een buurtborrel: 3 september is de eerste buurtborrel geweest. 

23 september: Repaircafe, bij succes herhaling. 

8 oktober: najaarsmarkt. 

Andere ideeën zijn: Leesgroep, schaak/ spelletjes avond, filmavonden in de winter, lezingencyclus, – aanschuiven voor gezamenlijk eten en Workshop knutselen. 

Investering en Exploitatie mogelijk? 
Dit groepje heeft een eerste exercitie gedaan op grond van aannames over investeringen en exploitatie. Eerste aanname: koop van een eigen ruimte van 90 m2 waarvoor een initiële investering van € 3.000 per m2 nodig is. Bar, kleine keuken, voldoende kastruimte, multifunctionele gebruik van de zaal. Dit zou met gezamenlijke inspanning van samen klussen en inkopen een investering van 330.000 vergen. 

Tweede aanname: Kosten op jaarbasis, rente op de hypotheek, aflossing, kosten verwarming/water en verzekering € 25.000. Inkomstenbronnen: verhuur, vaste bijdragen van bewoners en omwonenden, kostendekkende exploitatie bar. Financieel is dit plaatje nu nog niet sluitend te krijgen. Andere optie even verkend: ruimte delen met VVE partij Levenslang, commercieel incidentele verhuur op dagdelen in samenhang met de kerk? Hier zijn we vanwege de tijd niet veel verder mee gekomen.

Voorwaarde is volledige zeggenschap bij de vereniging, goed beheer, goede penningmeester, goede toegankelijkheid. 

Ander nieuws