Informatie

Navigeer over ons

Wooninitiatief De Witte Wolf 

De Witte Wolf is een wooninitiatief van mensen die zich in een bewonersvereniging al sinds 2014 inzetten voor het ontwikkelen en vormgeven van de oude gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht.  Sinds 2017 werken wij samen met ontwikkelaar AM en in juni 2021 wonnen we de tender uitgeschreven door het RijksVastgoed bedrijf. . In september 2021 is het pand door het Rijk overgedragen aan de nieuwe eigenaren AM en Levenslang.

 

De Witte Wolf bestaat uit een groep van 25 tot 30 actieve en betrokken leden, die allemaal hart voor de zaak hebben en beschikken over een lange adem. Onze drijfveer is bij willen dragen aan het ontwikkelen en realiseren van een duurzame, welkome en mooie samenwerking in de binnenstad van Utrecht.

De Witte Wolf heeft in samenwerking met AM, woningcorporatie Woonin, Starlodge Hotels en de Stadstuinin 2021 de tender voor de herontwikkeling van dit complex ‘gewonnen’. Het pand zal een combinatie worden van Wonen, Werken en Horeca; een samenkomst van koop- maar ook (sociale)huurwoningen, een hotel met restaurant en de verhuur van werkplekken. De ontwikkeling hiervan is in handen van projectontwikkelaar AM, die het bouwen en verbouwen op zich neemt, en investeerder Levenslang. Onderdeel van het gehele plaatje zijn wij De Witte Wolf als bewonersinitiatief en initiator, AM als ontwikkelaar en bouwer, Starlodge voor het hotel gedeelte (bekend van Hotel Mitland), kantoorplek verhuurder De Stadstuin (op dit moment) die nu de werkplekken verhuurt en woningcorporatie WoonIn voor de toekomstige huurwoningen (voorheen Mitros). 

 

Cirkels

Het ontwikkelen, nadenken en samenkomen doen we als De Witte Wolf door te werken in cirkels en door onze 6-wekelijkse algemene leden vergaderingen. We doen dit ook door aanwezig te zijn bij overleggen met de ontwikkelaars, tijdens brainstormsessies in de buurt. Of door, te lobbyen bij de juiste partijen of gemeente. En door op ‘werkbezoek’ te gaan bij vergelijkbare initiatieven.

Interesse om lid te worden? Of meer informatie over lidmaatschap? Klik dan hier! 

De vereniging De Witte Wolf bestaat uit verschillende mensen met verschillende talenten, kennis en behoeftes. Al deze talenten, kennis en behoeftes willen we binnen de vereniging zo goed mogelijk benutten. De structuur van de vereniging is democratisch en is gebaseerd op zoveel mogelijk decentraal beslissen. 

 

De cirkels zijn georganiseerd rondom de thema’s Wonen, Community, Groen & Natuur, en Interne- & Externe communicatie. Binnen die Cirkels zijn ook weer kleinere werkgroepen, zoals er bijvoorbeeld binnen wonen een groep kopen en een groep huren bestaat.

Plannen

Het pand zal een combinatie worden van Wonen, Werken en Horeca; een samenkomst van koop- maar ook (sociale)huurwoningen, een hotel met restaurant en de verhuur van werkplekken.

We hopen naast woningen op mooie openbare en gesloten binnentuinen op de voormalige binnenplaatsen, een fiets/loopbrug over de Wittevrouwensingel en een looppad langs het oude bolwerk/de Singel. Daarnaast zetten we in op op faciliteiten die het samenwonen en leven verbeteren en veraangenamen.

 

Voor meer informatie over de huidige ontwikkeling, maar ook de toekomst van het wolvenplein klik hier! (Website wolvenplein ontwikkelt)

 

Onze partners