01-12-2023

Kick Off Community november 2023

Ons motto
Samen bouwen aan een duurzame leefgemeenschap voor vernieuwend wonen, werken en ontmoeten op Bolwerk Wolvenburg

Klinkt mooi toch, maar hoe doe je dat? We leren elkaar kennen, we praten met elkaar, we werken samen om wonen en woningen op het Bolwerk tot stand te brengen. We willen daar ook zelf wonen en we stellen ons voor hoe we daar wonen: zie verslag themabijeenkomst van mei 2023. (link naar: https://drive.google.com/drive/folders/1ZZebb-ugHpqSS0MalYM9WxXiXApnBlwT

Met andere woorden, we bouwen samen aan een toekomstige gemeenschap. Maar we hebben als Witte Wolf ook met partijen als Levenslang (eigenaar hotel en bedrijfsruimten) en Woonin (eigenaar huurwoningen) te maken. En hoe gaan we dan samen een gemeenschap of community bouwen?

Community, meent en gemeenschap

Daarvoor was deze bijeenkomst op 28 november jl met de naam KICK OFF COMMUNITY. De aanwezigen zijn: AM met drie mensen, Woonin met twee, Levenslang, Stadsdorp en 5 Witte Wolven. We hebben als spreker Aart van de Maas, lector Hogeschool Utrecht, uitgenodigd. Aart heeft een studie gedaan naar communities. Hij maakt een onderscheid tussen het begrip gemeenschap en de meent. Gemeenschappen hebben de neiging om zich af te sluiten, de meent heeft een meer open karakter, volgens Aart. Je gaat dus niet dingen vóór mensen organiseren, maar met mensen organiseren. Hij introduceert het gedachtengoed rond de meent.
Belangrijke vraag tijdens deze bijeenkomst: Hoe beheer je zoiets ingewikkelds als dit complex, waarin allerlei partijen aanwezig zijn? In meenten gaat dat echt in co-creatie. Het is een democratisch proces. En idealiter zou het bij het Wolvenplein ook zo moeten gebeuren. 
Gelijkwaardigheid, betrokkenheid, community, openheid al die begrippen komen voorbij. Lees vooral het verslag.

Verder gaan
Voor De Witte Wolf was het belangrijk dat de verschillende partijen zouden vertellen wat hun ideeën zijn over wat een community volgens hen is en hoe daaraan gewerkt kan worden. Dat kwam er nog niet uit deze avond. Alle partijen zijn wel zeer positief om op deze manier met elkaar te praten en zien een vervolg zeker zitten.
Arjen (AM): De Witte Wolf, Levenslang en AM gaan het verder brengen.
Tim (Levenslang): Het is waardevol om het samen te doen. Jullie (De Witte Wolf) bedenken weer andere dingen dan wij.
Anneke (AM):Er is eigenlijk maar 1 gemeenschappelijk belang; dat dit een toffe buurt wordt binnen richtlijnen en kaders die je met elkaar hebt opgesteld.
Jelle (Woonin): We vinden communitybuilding supergaaf, dat past heel goed bij ons gedachtengoed. We willen meedenken en onderzoeken wat we kunnen doen op het gebied van toewijzen van woningen.
Doris (Woonin): Dat jullie deze partijen om de tafel hebben gekregen, geeft mij een goed gevoel met blik op de toekomst. Ik vind het een verdienste dat wij met z’n allen deze info gedeeld hebben en bereid zijn om met elkaar te overleggen. Aan ons om nog voor de zomer een vervolg te organiseren. Een mooi bespreekpunt op de volgende ALV. Lees het hele verslag! 

Ander nieuws