Aanmelden als lid? Stuur dan een mail naar onze secretaris Secretaris@dewittewolf.nl. Bij vragen: Lees eerst onderstaande informatie, veel van u vragen worden hierin beantwoord.

Wilt u onze plannen tot een prachtig einde helpen brengen?

Wat vooral belangrijk is als u overweegt lid te worden, is dat we dan van u verwachten dat u net als wij actief bezig wilt zijn met de toekomst van dit bijzondere project. Dat uw talenten, kennis, idealen en/of visie wilt inzetten voor de toekomst van de woonleefgemeenschap die hier tot stand wordt gebracht.

Lid zijn van De Witte Wolf betekent niet automatisch dat u ook wilt of komt te wonen in een koop- of huurappartement in het complex. Over de verdeling van de woningen zijn uitgebreide gesprekken gaande, maar garanties zijn er nog allerminst. Toch biedt De Witte Wolf ook zonder deze garantie veel. Niemand van onze vereniging heeft de zekerheid op een woning. Sommigen ambiëren dit niet eens, maar ondersteunen het initiatief uit belangstelling. Gezamenlijk vormt De Witte Wolf een enthousiaste groep die zich inzet om een mooie toekomst voor dit terrein te realiseren. Meld u zich definitief aan dan is de procedure als volgt:

Aanmeldingsprocedure

Na aanmelding bij onze secretaris wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit is geheel vrijblijvend en gebeurt vaak samen met meerdere aspirant-leden. Tijdens dit gesprek met iemand van onze kennismakingscommissie informeren we u over de activiteiten en de vereniging en vertelt u waarom u graag met ons samen wilt werken aan ons plan.

Bent u nog steeds enthousiast? Dan nodigen we u uit voor een eerste rondleiding en twee algemene ledenvergaderingen. Na het bijwonen van twee vergaderingen beslist u of u lid wilt worden of niet. Doordat we al 8+ jaar bezig zijn, is er al veel gebeurd en is er veel informatie beschikbaar. Onze kennismakingscommissie staat in in de beginperiode te uwer beschikking.

om alle vragen te beantwoorden. Heeft u meer vragen over de kennismakingsprocedure. Uitgebreidere informatie sturen we u toe na aanmelding via de secretaris.

Voorwaarden:

Wanneer u lid wilt zijn van onze vereniging, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Elk jaar zijn er 4 tot 6 ALV’s met daarbij nog extra borrels/dagen en uitstapjes. Er wordt van elk lid verwacht om minstens 2 ALV’s per jaar aanwezig te zijn, meer is natuurlijk beter. Daarnaast is er ook de verwachting dat u lid wordt van 1 of meer cirkels en daar een actieve rol in vervult. Dit kan van alles zijn. Binnen de vereniging zijn we met zoveel zaken bezig dat er altijd wel iets is dat bij u past! Het is dus wel van belang dat u hier tijd en energie voor wilt vrijmaken. De contributie voor de vereniging bedraagt 100 euro per jaar.

Onze statuten zijn uiteraard in te zien: klik hier.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de bronnen rondom dit project:

Wolvenplein ontwikkelt

Hier vindt u de meest relevante bronnen rondom dit project: en de actuele status van de ontwikkeling van het project en alle stappen die nog moeten gezet door alle partners :

Stadsdorp Wolvenburg

Dit is de buurt rondom de voormalige gevangenis en de oorspronkelijke initiatiefnemer van het plan waar De Witte Wolf uit is voortgekomen. Voor historie maar ook actuele buurtinitiatieven etc. http://www.wolvenburgutrecht.nl/