Lid worden

Navigeer over ons
1490_26

LID WORDEN

Aanmelden als lid? Stuur dan een mail naar onze secretaris Secretaris@dewittewolf.nl. Bij vragen: Lees eerst onderstaande informatie, veel van uw vragen worden hierin beantwoord

 

Wilt u meebouwen aan onze plannen?

Wat vooral belangrijk is als u overweegt lid te worden, is dat we dan van u verwachten dat u net als wij actief bezig wilt zijn met de toekomst van dit bijzondere project. Dat u uw talenten, kennis, idealen en/of visie wilt inzetten voor de toekomst van de woonleefgemeenschap die hier tot stand wordt gebracht.

Lid zijn van De Witte Wolf betekent niet automatisch dat u ook wilt of komt te wonen in een koop- of huurwoning  in het complex. Over de verdeling van de woningen zijn uitgebreide gesprekken gaande, maar garanties zijn er nog allerminst. Toch biedt De Witte Wolf ook zonder deze garantie veel. Niemand van onze vereniging heeft de zekerheid op een woning. Sommigen ambiëren dit niet eens, maar ondersteunen het initiatief uit idealisme. Gezamenlijk vormt De Witte Wolf een enthousiaste groep mensen die zich inzet om een mooie toekomst voor dit terrein te realiseren.

Stel, u denkt, ik heb nog vragen over een eventueel lidmaatschap. Stuur dan een mail naar onze secretaris secretaris@dewittewolf.org. Veel informatie is op onze website te vinden. ­

Meld u zich definitief aan dan is de procedure als volgt:

Aanmeldingsprocedure

Na aanmelding bij onze secretaris wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit is geheel vrijblijvend en gebeurt vaak samen met meerdere aspirant-leden. Tijdens dit gesprek met iemand van onze werkgroep kennismaking informeren we u over  de vereniging en krijgt u de gelegenheid te vertellen waarom u graag met ons samen wilt werken aan ons plan.

Bent u na deze bijeenkomst nog steeds enthousiast, dan nodigen we u uit voor een eerste rondleiding en twee algemene ledenvergaderingen. Na het bijwonen van twee vergaderingen beslist u of u lid wilt worden of niet. Doordat we al meer dan acht jaar bezig zijn, is er al veel gebeurd en is er veel informatie beschikbaar. Onze kennismakingscommissie staat in de beginperiode tot uw beschikking om alle vragen te beantwoorden.

Voorwaarden
Wanneer u lid wilt zijn van onze vereniging, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Elk jaar zijn er 4 tot 6 ALV’s met daarbij nog extra borrels/themadagen en uitstapjes. Er wordt van elk lid verwacht om minstens 3 ALV’s per jaar aanwezig te zijn, meer is natuurlijk beter. Daarnaast is er ook de verwachting dat u lid wordt van  een of meer cirkels en daar een actieve rol in vervult. Dit kan van alles zijn. Binnen de vereniging zijn we met zo veel zaken bezig dat er altijd wel iets is dat bij u past! De contributie voor de vereniging bedraagt 100 euro per jaar.

Onze statuten zijn uiteraard in te zien: klik hier.

Voor meer informatie over het project verwijzen we u graag naar de bronnen rondom dit project:

Wolvenplein ontwikkelt

Hier vindt u de meest relevante bronnen rondom dit project en de actuele status van de ontwikkeling van het project en alle stappen die nog moeten worden gezet door departners. : https://wolvenpleinontwikkelt.nl/nl/

Stadsdorp Wolvenburg

Voor historie maar ook actuele buurtinitiatieven etc. http://www.wolvenburgutrecht.nl/

Ontwikkelaar AM

https://www.am.nl/gevangenis-aan-wolvenplein-in-utrecht-gegund-aan-am-voor-herontwikkeling/

Informatie vanuit de gemeente

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/wolvenplein-herontwikkeling/

Onze partners