Vereniging

Navigeer over ons

VERENIGING

Plannen
Het pand zal een combinatie worden van Wonen, Werken en Horeca; een samenkomst van koop- maar ook (sociale)huurwoningen, een hotel met restaurant en de verhuur van werkplekken.

We hopen naast woningen op mooie openbare en gesloten binnentuinen op de voormalige binnenplaatsen, een fiets/loopbrug over de Wittevrouwensingel en een looppad langs het oude bolwerk/de Singel. Daarnaast zetten we in op op faciliteiten die het samenwonen en leven verbeteren en veraangenamen.

Voor meer informatie over de huidige ontwikkeling, maar ook de toekomst van het wolvenplein klik hier! 

Cirkels

De vereniging De Witte Wolf bestaat uit verschillende mensen met verschillende talenten, kennis en behoeftes. Al deze talenten, kennis en behoeftes willen we binnen de vereniging zo goed mogelijk benutten. De structuur van de vereniging is democratisch en is gebaseerd op zoveel mogelijk decentraal beslissen. De vereniging kent cirkels en een bestuur.

Er is een dagelijks bestuur met  een voorzitter, secretaris en penningmeester en twee algemene bestuursleden. De cirkels zijn georganiseerd rondom de thema’s Wonen, Community, Groen & Natuur, en Interne- & Externe communicatie. Binnen die Cirkels zijn ook weer kleinere werkgroepen, zoals er bijvoorbeeld binnen wonen een groep kopen en een groep huren bestaat.

 

Wilt u contact met ons opnemen of denkt u erover om lid te worden en wilt u meer informatie klik dan hier. 

Onze partners