22-06-2022

Ouderwetse De Witte Wolf middag op 19 juni

Zondagmiddag 19 juni was een heerlijk ouderwetse ‘De Witte Wolf’-middag. Er was ruimte om elkaar beter te leren kennen, we bespraken nog eenmaal de WHY-zin, er waren inhoudelijke discussies over onder andere de commissies en de brainstormgroepen en natuurlijk was er de informatieve lezing van Pieter Akkermans. De dag werd gezellig afgerond met een drankje en een hapje.

Lezing Pieter
Pieter besprak – met gebruik van een powerpoint – de stappen die we nog zullen (moeten) nemen in het gehele proces. Het visie-document en de tender inzending zijn natuurlijk afgerond. We zitten nu in de procedure voor de ontwikkeling van een intentie document. Na de afronding hiervan, zal de bouwenvelop (9 maanden doorlooptijd) en het omgevings (bestemmings)plan (12-14 maanden doorlooptijd) volgen. Als deze zijn afgerond zullen het uitwerken van de bouwplannen, het aanvragen Omgevings(bouw) vergunningen geregeld moeten worden, ook zal er worden gewerkt aan de beheervereniging en VvE’s (statuten, reglement etc.), de verkoop aan particulieren zal hierna van start gaan. Het starten van het bouwen (planning 2024/2025), het aanbieden van huurwoningen volgt. We eindigen uiteindelijk met de oplevering en de start van het gebruik van het gebouw.

Ander nieuws