23-09-2019

Raadsvergadering 18 juli 2019, visiedocument

18 juli 2019 was een historische dag in het bestaan van De Witte Wolf. Na 4,5 jaar praten, discussiëren, creëren, ambities, ideeën, twijfel en hoop, etc werd door de raad het visiedocument Wolvenplein vastgesteld. Met de inbreng van een groot aantal amendementen en moties heeft de raad aan college en Rijksvastgoedbedrijf een belangrijk signaal afgegeven. In de aanwezigheid van een aantal Witte Wolven en andere belangstellenden mochten we, luisteren naar de argumentering van de raadsleden.

Moties en amendementen

Van de moties en amendementen zijn de volgende aangenomen door de raad en heeft de wethouder ook beloofd dit mee te nemen in zijn onderhandelingen met de RVB. 

– Motie 263 Utrecht wil het beste plan; Dat de gemeenteraad het rijk oproept om bij de finale beoordeling van de ingediende plannen niet de prijs maar de kwaliteit leidend te laten zijn ten einde er voort e zorgen dat het beste plan en niet de hoogste prijs wint. 

– Motie 264 voeg meer groen toe aan Wolvenplein; Roept het college op: Aan het rijksvastgoedbedrijf nadrukkelijk mee te geven dat de uiteindelijke koper substantieel groen moet toevoegen aan dit gebied door middel van ontharding van het binnenterrein en het inpassen van groene daken en/of gevels bij nieuwbouw. 

– A 2019/54 Een sociaal Wolvenplein; Aanvulling op pagina 50, onderdeel 2.2., eis b en op pagina 54 onderdeel 2.5 eis B. De zin “tenminste 1.1.50 m2 bruto vloeroppervlakte moet worden ingevuld met de functie wonen waarvan een belangrijk deel in de sociale sector en in het middensegment. 

– A 2019 / 56 Amendement Rust, Reuring en Return: Voor een succesvolle herontwikkeling wordt aansluiting gezocht bij de functies in de binnenstad op alle vlakken en wordt ook gewicht gegeven aan de sociaal maatschappelijke functie van bedrijven. Daarbij wordt recht gedaan aan de kenmerkende variatie opzet gebied van horeca en andere voorzieningen in de binnenstad.

De brug

Er is al jaren discussie over een mogelijke brug van de parkeergarage de Blauwe Grift naar het Wolvenplein. De vraag in het visiedocument was wie die brug gaat betalen. Ook daar kwam antwoord op tijdens de raadsvergadering. De brug: staat genoemd als een feit in een aangenomen beleidsstuk, de verkeersnota, dus wordt gezien als eeb verplichting om daar geld voor te zoeken in de voorjaarsnota (8 ton tot een miljoen).

De volgende moties en amendementen zijn afgewezen
– A 2019 -55 – Garandeer een zo groot mogelijke publieke toegankelijkheid 
– M 2019 /266 De wet voorkeursrecht gemeenten draagt bij aan goed mengen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen (kopen door de gemeente). 
– M 2019 /267 Meer woningbouw op het Wolvenplein onderzoeken (afgewezen omdat 1150 m2 een minimum is dus niet nodig)
– Motie 2019 /265 hoogste bod? Dan vloeit een deel van de opbrengsten terug voor lokale investeringen.

Ander nieuws