20-02-2023

Samenwerken aan activiteiten van DWW en Stadsdorp in ’23/’24

Aanwezig tijdens overleg: Susanne, Bert, Marijke, Monique, Fons en Albert.

In het dromen over de toekomstdromen zijn de mensen van DWW goed, wij hebben dat al veel gedaan. Wel haalt de echte werkelijkheid onze dromen soms in en dan moeten we op een hardere realiteit inspelen. En gaan we dan

ook bij de pakken neerzitten? Dat dat niet zo is zie je in het onderstaande. DWW en Stadsdorp Wolvenburg hadden al een gezegd te willen samenwerken. Op 17 januari hebben Susanne, Bert, Marijke, Monique, Fons en Albert dat geconcretiseerd. Marijke had daarvoor een mooi voorstel gemaakt. Het gaat om activiteiten in de huidige ontwikkelfase. Kunnen we daarmee al toewerken naar de situatie waarin het Wolvenpleincomplex klaar is, zeg maar eind 2025, na de nieuwbouw en renovaties vanaf 2024? Dan kunnen we met de buurt via tijdelijke initiatieven een mooi beeld geven van toekomstige functies.

Zoals:

• Eens per kwartaal een repair café

• Samenwerking op groengebied van de groene groepjes van het Stadsdorp, van Singelgroen en van DWW.

• ’Ted talks’ over tegel wippen en geveltuinen in de buurt,

• Muziekavonden waarin gebruikers van het complex, toekomstige bewoners en buurtgenoten muziek laten horen waar zij plezier in hebben.

• Het ontwikkelen van een museale functie via bij voorbeeld een verhaal over het regime in de gevangenis van vroeger en het inrichten van een of meer cellen dit daar een beeld van geven. Het gaat om een start maken met activiteiten, heel concreet en simpel, bij voorbeeld eens per maand.

Essentieel is wel dat daar een ruimte beschikbaar voor is, niet te groot en niet te klein, toegankelijk en plezierig in het gebruik. De meeste ruimten worden momenteel echter verhuurd en zijn niet beschikbaar. Dat geldt voor de ruimte die AM tot voor kort gebruikte en ook die onder de kapel van plm. 100 m2. Wij willen daar op korte termijn over praten met de investeerders Tim en Abbe. Om hen een vergezicht te tonen waarin zij zelf ook voordelen zien. En vertrouwen krijgen in buurtactiviteiten, die ooit bij de koop zijn genoemd. Wellicht kunnen wij de Water en Brood ruimte daarvoor krijgen. Als tegenprestatie kunnen we, met fondsen, die ruimte nog bruikbaarder maken. Met samenwerking en proefprojecten halen we toekomst al naar ons toe.

Ander nieuws