We blijven continue in gesprek met de buurt. Soms via avonden van Stadsdorp Wolvenburg, soms met onze lobbygroep en soms […]
Circa 30 buurtbewoners kwamen maandag 11 december bijeen in de feestelijk in kerstsferen versierde kapel van de gevangenis. Dit ondanks […]