We zijn een groep gemotiveerde bewoners van de stad die Wolvenburg willen transformeren naar een inclusieve buurt. Met koop- en sociale huurwoningen, een stadshotel, een kleinschalig bedrijvenverzameldeel met creatieve ruimtes en een mooie tuin eromheen. Met onze partners hebben we een gezamenlijk plan voor een multifunctionele invulling van het bolwerk gemaakt, waaronder wonen. Om die grote ambitie waar te maken hebben we ons goed georganiseerd.

We ontwikkelden de afgelopen jaren ideeën over welke mogelijkheden Wolvenburg kan bieden voor wonen. Dit deden we ter voorbereiding op de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf van de gevangenis. Uiteraard dachten we over meer na dan over wonen alleen. Dat hebben we vormgegeven in een ambitiedocument waarbij we klaar zijn voor de toekomst. Denk aan veel groen, een autoloze buurt, duurzame materialen, hergebruik, samen met de buurt een plek inrichten om elkaar te ontmoeten en nog veel meer. Vooral de samenwerking met onze partners Mitros, de Stadstuin en StarLodge Hotels heeft geleid tot levendige discussies over de invulling. Namelijk hoe kunnen we een onderscheidend bod doen zodat we de tender die door Rijksvastgoed is uitgezet zouden winnen.

De vereniging De Witte Wolf heeft verschillende werkgroepen waar ieder lid aan mee werkt. Vaak omdat het onderwerp je interesseert en je daar je tijd in wilt steken, bijvoorbeeld duurzaamheid of de lobby met de raad en andere beinvloeders in de stad. Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen zodat we elkaar volop informeren en inspireren. Wil je graag lid of vriend worden? Neem contact op via de links.

We komen geregeld bij elkaar in allerlei vormen, in onze algemene ledenvergadering voor de voortgang, bestuursvergaderingen voor de grote lijnen en in werksessies georganiseerd door een werkgroep of bij de maandelijkse buurtborrel. 

Het ontwikkelen van een terrein zoals van de gevangenis vergt een lange adem. Daarom is het belangrijk dat wij ons als leden committeren en inspiratie en kennis zoeken bij mensen die dit traject uit ervaring en door hun professie kennen. Daarom zoeken we met regelmaat contact met vrienden die ons inspireren, kennis aanreiken en geruststellen als we het proces even niet begrijpen. Ook het politieke debat was voor ons betrekkelijk nieuw en vergt expertise en ervaring. Maar dat maakt het juist erg leuk. We zijn voorlopers en kunnen iets moois betekenen voor de stad en dat drijft ons.