De gemeenteraad heeft een raadsinformatie-bijeenkomst belegd op 20 juni as. om input te krijgen van de buurt en andere belanghebbenden […]
Jaarverslag 2016 Lees wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om een woonbestemming dichterbij te brengen. Download Jaarverslag 2016
We blijven continue in gesprek met de buurt. Soms via avonden van Stadsdorp Wolvenburg, soms met onze lobbygroep en soms […]